Hitvallásunk

 „Mert Te gyújtasz nekem mécsest, Uram,
fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben.”
Zsoltár 18.29

 

Hisszük, hogy képességünk Isten ajándéka, nem a mi érdemünk: ki-ki annyival gazdálkodik, amennyit kapott, de az már a mi felelősségünk, hogyan élünk vele, mire használjuk. Nem törekszünk önmegvalósításra, zaklatott korunkban az evangéliumot, az örömhírt adjuk tovább, a békesség útját szeretnénk megmutatni.

A művészetek évszázadokon keresztül táplálkoztak a Bibliából. A „könyvek Könyve” igaz üzenetére a harmadik évezredben még égetőbb szükségünk van. Nincs semleges művészet: minden ábrázolás mögött világnézet, filozófia, tan, valamilyen hiedelem, vagy igazi hit rejtőzik, mely befolyásolja szemléletünket. Megszólít, elgondolkoztat és válaszra vár. A néző feladata, hogy összegezze, befejezze a műveket.

A teremtett világ készleteiből dolgozunk, nem szégyelljük a felismerhetőséget, sem az emberi érzelmeket. Elhívásunkat nem sikerre, hanem szolgálatra kaptuk: szeretnénk munkáinkkal Istent dicsőíteni és keze nyomát láttatni.

 „Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem világossága.”
Zsoltár 119, 105

„Mécsvilág” Keresztyén Művészkör

Művészkörünk 2000-ben alakult megtért, hívő művészekből, mert fontosnak tartottuk, hogy munkáinkkal az öröm, a remény és a békesség fényét adjuk tovább a lelki sötétségben szenvedő,békétlen világ számára.

Célunk a Biblia alapján állva, Isten ígéjére támaszkodva felmutatni az igazságot, és az Ő dicsőségét szolgálva alkotni.

Hálát adva az Úrnak, az első 20 évünkben közel 40 kiállítást rendezhettünk meg 
az ország különböző pontjain.
S.D.G